Структура

"Внос на храни от неживотински произход"

Извършва граничен контрол при внос на храни от неживотински произход от определени трети страни, както и при внос на предмети и материали от пластмаса, с произход от Китай, които са предназначени за контакт с храни.

При констатиране на несъответствие с изискванията на европейското и национално законодателство уведомява Европейската комисия чрез системата RASFF и предприема действия, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.

Съгласно изискванията на определените Регламенти, контролът се извършва на специално определените за целта места:

  1. определени гранични пунктове (ОГП)
  2. първи пункт на въвеждане (ППВ)
  3. контролни пунктове (КП)
  4. пунктове за внос (ПВ)

Определените пунктове на територията на страната за извършване на официален контрол са обявени пред ЕК и са поместени на официалната Интернет страниците на БАБХ. При промени тези списъци се актуализират своевременно.