Новини

Въздушно третиране

26.07.2022

На основание чл.111 от ЗАКОН за защита на растенията Обн., ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г. изм. и доп., бр 51 от 05.06.2020 г., в сила от 20.06.2020 г., бр. 65 от 21.07.2020 г., в сила от 21.072020 г.

ОДБХ – Варна

 

Информира относно издадено разрешение:

- № 03-001/1//21.07.2022 г. на фирма „АЛВАС ГРЕЙН“ ЕООД

- № 03-002/22.07.2022 г. на фирма „АЛВАС ГРЕЙН“ ЕООД

- № 03-003/22.07.2022 г. на фирма ЕТ „АЛВАС – 1 Васил Василев“

- № 03-004/22.07.2022 г. на фирма ЕТ „Бисерка Петрова“

- № 03-005/22.07.2022 г. на фирма ЕТ „Арет – Петър Петров “

- № 03-006/22.07.2022 г. на фирма ЕТ „Земя 2001 – Христо Жеков“

за предстоящо прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане.

Информация за декларирани площи за третиране може да се видят в прикачените файлове