Структура

Отдел "Лабораторни дейности"

С дейността си отдела допринася за осигуряване на изпитвания свързани с Държавната профилактична програма за областите Варна, Добрич и Силистра, изследвания по национални и фирмени мониторингови програми, трихинелоскопско изследване на проби от редовно заклани свине в кланиците на областта и незадължителни диагностични изследвания по желание на собствениците на селскостопански и домашни животни, както и при избухване на заразно или паразитно заболяване или масова смъртност при животните.

Относно безопасността на хранителните продукти от животински произход и суровините от тях, отделът извършва изпитвания на официалния контрол, осъществяващ се от отделите "Контрол на храните" в областите Варна, Добрич, Силистра и Бургас.

Лабораторията работи по международно утвърдени стандарти, специалисти с дългогодишен опит и традиция в съчетание с най - модерни методи за осигуряване на качеството.

Отделът има успешни участия в международни и национални между лабораторни сравнителни изпитвания за пригодност.