Структура

"Граничен Фитосанитарен контрол (внос)"

"Граничен Фитосанитарен контрол (внос)" към ОДБХ - Варна осъществява граничен фитосанитарен контрол на растения включително семена, растителни продукти, хранителни среди, амбалаж и транспортни средства. Основна задача е опазването на Европейската общност от трансграничното разпространение на вредители, карантинни болести, и неприятели.

При констатиране на зараза от карантинни вредители предприема мерки за ограничаване на разпространението им.

Фитосанитарните инспекции при внос на растителни стоки се провеждат на определени граничните пунктове.

За ОДБХ Варна това са:

  1. ГКПП Варна-Изток
  2. ГКПП Варна–Запад
  3. ГКПП Фериботен комплекс
  4. ГКПП Пристанище Леспорт